Zdenek 70

Místostarosta naší sokolské jednoty Zdeněk Hanzl oslavil 13.04.2022 své sedmdesáté narozeniny.

Jubilantovi ze srdce blahopřejeme!