Cookies (CZ)

Aby byl náš web uživatelsky přívětivý a optimálně přizpůsoben vašim potřebám, používáme v některých oblastech soubory cookie. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně na pevném disku vašeho počítače a jsou připraveny k pozdějšímu vyvolání, aby usnadnily používání našich online nabídek. Jsou uloženy ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanentní cookies). Session cookies jsou automaticky smazány po ukončení vaší návštěvy a vámi používaného internetového prohlížeče. Permanentní cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky nesmaže váš webový prohlížeč.Při používání našeho webu také používáme soubory cookie k umožnění analýzy vašeho používání webu (sledování webu). Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek (použité vyhledávače, použité vyhledávací termíny, použité jazyky, původ návštěvníků podle země, použité prohlížeče a jejich pluginy, odkazující osoby, délky pobytu, vstupní a výstupní stránky, kvóty přerušení, IP adresy) jsou používány anonymně a pouze pro statistické účely. Tyto informace se používají odděleně od osobních údajů a nejsou s nimi sloučeny; neumožňují tedy vyvodit žádné závěry o osobních údajích.Svůj souhlas nebo odmítnutí souborů cookie - i pro sledování webu - můžete prohlásit prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče. Webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení cookies nebo obecně cookies odmítl. Poté však již nebudete moci používat všechny funkce našeho webu. Chcete-li se dozvědět více o této možnosti pro nejoblíbenější prohlížeče, můžete použít následující odkazy: Microsoft EDGE, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

Cookies (DE)

Um unseren Internetauftritt benutzerfreundlich zu gestalten und optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, setzen wir in einigen Bereichen Cookies ein. "Cookies" sind kleine Textdateien, die lokal auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden und die die Benutzung unserer Online-Angebote erleichtern. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs und Beenden des von Ihnen verwendeten Internetbrowsers automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Bei der Nutzung unserer Internetseiten verwenden wir Cookies außerdem, um eine Analyse der Benutzung der Internetseiten durch Sie zu ermöglichen (Web-Tracking). Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unseres Internetangebotes (benutzte Suchmaschinen, verwendete Suchbegriffe, verwendete Sprachen, Herkunft der Besucher nach Ländern, verwendete Browser und ihre Plugins, die Referrer, die Aufenthaltsdauer, Einstiegs- und Ausstiegsseiten, Abbruchquoten, IP-Adresse) werden ausschließlich anonym und nur zu statistischen Zwecken verwendet. Diese Informationen werden getrennt von personenbezogenen Daten verwendet und nicht mit diesen zusammengeführt; sie lassen daher keine Rückschlüsse auf personenbezogenen Daten zu.

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies - auch zum Web-Tracking - können Sie über die Einstellungen Ihres Webbrowsers erklären. Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass er Sie beim Setzen von Cookies benachrichtigt oder Cookies generell ablehnt. Allerdings können Sie dann nicht mehr alle Funktionen unserer Website nutzen. Über die folgenden Links können Sie sich über diese Möglichkeit für die am meisten verwendeten Browser informieren: Microsoft EDGE, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.