csde

Zdenek 70

Místostarosta naší sokolské jednoty Zdeněk Hanzl oslavil 13.04.2022 své sedmdesáté narozeniny.

Jubilantovi ze srdce blahopřejeme!

 

Rozloučení s Vladimírem  Benešem

V neděli 30.01.2022 jsme se při české mši svaté v kostele sv. Štěpána rozloučili s nejstarším členem naší sokolské jednoty Vladimírem Benešem, který zemřel 29.12.2021.

Vláďo, odpočívej v pokoji!

 

Vladimír Beneš

Dne 29.12.2021 nás ve věku nedožitých 94 let opustil nejstarší člen naší sokolské jednoty a jeden z jejích zakladatelů Vladimír Beneš.

Vláďo, vzpomínáme na Tebe!

 

Vánoce 2021

Krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2022!

(V tělocvičně bychom se měli zase sejí v pondělí 10.01.2022)