Impressum (CZ)

Informace v souladu s § 5 TMG

TV Sokol München - Tělocvičná Jednota Sokol München e.V.
Postfach 83 09 28
81709 München

Rejstřík sdružení: VR 11107
Rejstříkový soud: Obvodní soud v Mnichově

Zástupce sdružení:
Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Kontakt

Telefon: +49 171 9424393
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpovědnost za obsah v souladu s § 55 odst. 2 RStV

Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Web Design a implementace: Lorch Webdesign Vagen

Spotřebitelské řešení sporů / Univerzální rozhodčí orgán

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy jsme se o konkrétním protiprávním jednání dozvěděli. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za cizí obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány na možné porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

 

Copyright

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Duplikace, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran jako takový označen. Pokud však přesto zaznamenáte porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Impressum (DE)

Angaben gemäß § 5 TMG

TV Sokol München e.V.
Postfach 83 09 28
81709 München

Vereinsregister: VR 11107
Registergericht: Amtsgericht München

Vertreten durch:
Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Kontakt

Telefon: +49 171 9424393
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV

Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Webdesign & Umsetzung: Lorch Webdesign Vagen

Verbraucher­streit­beilegung/Universal­schlichtungs­stelle

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.