Delegace mnichovského Sokola

V roce 2017 si Sokol Vídeň připomíná 150. výročí založení první sokolské jednoty v hlavním městě tehdejšího habsburského mocnářství. Na velkolepé vyvrcholení oslav o víkendu 20. – 22. října 2017 se do Vídně vydala i výprava mnichovských sokolů. Zástupci mnichovské „věrné gardy“ (náš čestný starosta Jenda s Alenkou, Vašek s Marií a Jarka) dorazili do hotelu Post v centru Vídně, kde byli všichni zahraniční účastníci ubytováni, již ve čtvrtek 19. října, aby se večer mohli zúčastnit společné uvítací večeře. Zbytek naší delegace (místostarosta Tomáš a Marie, náčelník Marek se svou přítelkyní Lenkou a autor tohoto článku se svou drahou polovičkou Andy) přijel do rakouského hlavního města vlakem v pátek odpoledne a v sobotu se k nám ještě připojil náš starosta Zdeněk a Janka.

Náš čestný starosta Jenda Trunčík s ženou AlenkouNa oslavy 150. výročí založení Slovinského Sokola ve dnech 14. - 16. června 2013 byli do Lublani vysláni Jenda a Alenka Trunčíkovi, přičemž náš čestný starosta se tam jako zvolený zástupce ZOS zúčastnil i zasedání Světového svazu sokolstva.

Sokolský svaz Slovinska byl založen již před 150 lety (1863), jen jeden rok po založení Sokola v Praze. Byla to první sokolská jednota za hranicemi českých zemí. V současné době má asi 3500 členů (z toho 1580 aktivních), sdružených v 15 jednotách.

Oslavy 150. výročí probíhaly od 14. do 16.června 2013 v hlavním městě Slovinska Lublani … a  slovinští sokolové se na ně řádně připravili. V rámci oslav bylo mnoho kulturních i sportovních akcí s velmi vysokou úrovni, včetně schůze Světového svazu sokolstva. Na oslavy a schůzi jsme byli delegování Zahraniční obci sokolskou. O nás, zahraniční účastníky oslav, se sokolové z Lublani velice obětavě starali. Slovinsko je malá země (asi 2 miliony obyvatel), ale na svou překrásnou zemi jsou velice hrdí. Slovinci jsou společenští, milí a pohostinní. Části programu bylo i otevření výstavy popisující historii Slovinského Sokola. Na večerním banketu byli při této příležitosti vyznamenáni činovníci a zasloužili členové.

V den hlavních oslav jsme byli přijati županem (primátorem) hlavního města. Se slavnostním průvodem všech účastníků jsme pak odešli na stadion, kde probíhaly vrcholné tělovýchovné slavnosti. Byl zde přítomen i prezident země, který předal vysoké vyznamenání starostovi Slovinského Sokola bratru Dejanu Crnekovi.