001 na radnici

Na oslavy 150. výročí založení Slovinského Sokolave dnech 14. - 16. června 2013 byli do Lublani vysláni Jenda a Alenka Trunčíkovi, přičemž náš čestný starosta se tam jako zvolený zástupce ZOS zúčastnil i zasedání Světového svazu sokolstva. 

 

Sokolský svaz Slovinska byl založen již před 150 lety (1863), jen jeden rok po založení Sokola v Praze. Byla to první sokolská jednota za hranicemi českých zemí. V současné době má asi 3500 členů (z toho 1580 aktivních), sdružených v 15 jednotách.

Oslavy 150. výročí probíhaly od 14. do 16.června 2013 v hlavním městě Slovinska Lublani … a  slovinští sokolové se na ně řádně připravili. V rámci oslav bylo mnoho kulturních i sportovních akcí s velmi vysokou úrovni, včetně schůze Světového svazu sokolstva. Na oslavy a schůzi jsme byli delegování Zahraniční obci sokolskou. O nás, zahraniční účastníky oslav, se sokolové z Lublani velice obětavě starali. Slovinsko je malá země (asi 2 miliony obyvatel), ale na svou překrásnou zemi jsou velice hrdí. Slovinci jsou společenští, milí a pohostinní. Části programu bylo i otevření výstavy popisující historii Slovinského Sokola. Na večerním banketu byli při této příležitosti vyznamenáni činovníci a zasloužili členové.

005 vyznamenani

V den hlavních oslav jsme byli přijati županem (primátorem) hlavního města. Se slavnostním průvodem všech účastníků jsme pak odešli na stadion, kde probíhaly vrcholné tělovýchovné slavnosti. Byl zde přítomen i prezident země, který předal vysoké vyznamenání starostovi Slovinského Sokola bratru Dejanu Crnekovi.

 V neděli 16.6. se v kongresovýcStarostka ČOS/SSS, starosta Slovinského Sokola a župan Lublanih prostorách u jezera Bled konala schůze Světového svazu sokolstva, kterou řídila starostka ČOS a SSS sestra Hana Moučková. Z 12 organizaci SSS se schůze zúčastnilo 7, takže schůze byla schopna se usnášet.

Jelikož první místostarostka sestra Gordana Rajnovič zemřela, byla nutná volba nového místostarosty. Navrhl jsem na tuto funkci bratra Tomase Frey-Maternu a Sokol na Slovensku navrhl Gabrielu Kragujevič ze Srbského Sokola. Ta ve volbách zvítězila těsným poměrem hlasů 4:3.

Dalším závažným bodem byla žádost Sokolské unie Slovenska o přijetí do SSS. Svou žádost podložili svými stanovami, akceptací ministerstva školství, přidělením identifikačního čísla a prezenční listinou členů. Proti přijetí vystoupil br. Krišanda ze Sokola na Slovensku. Po emocionálně vedené diskuzi bylo tajné hlasování. Výsledek: Sokolská unie Slovenska nebyla přijata do SSS poměrem hlasů 2:5. Bylo dohodnuto, že návrh může být opět předložen na příští schůzi.

Nakonec všichni účastníci schůze vysoce kladně hodnotili oslavy i slet Slovinského Sokola. Důležitost těchto akci vyzdvihl i prezident Slovinské republiky, který se sletu osobně zúčastnil.

 Jenda a Alena Trunčíkovi

[Fotogalerie]