Delegace mnichovského Sokola

V roce 2017 si Sokol Vídeň připomíná 150. výročí založení první sokolské jednoty v hlavním městě tehdejšího habsburského mocnářství. Na velkolepé vyvrcholení oslav o víkendu 20. – 22. října 2017 se do Vídně vydala i výprava mnichovských sokolů. Zástupci mnichovské „věrné gardy“ (náš čestný starosta Jenda s Alenkou, Vašek s Marií a Jarka) dorazili do hotelu Post v centru Vídně, kde byli všichni zahraniční účastníci ubytováni, již ve čtvrtek 19. října, aby se večer mohli zúčastnit společné uvítací večeře. Zbytek naší delegace (místostarosta Tomáš a Marie, náčelník Marek se svou přítelkyní Lenkou a autor tohoto článku se svou drahou polovičkou Andy) přijel do rakouského hlavního města vlakem v pátek odpoledne a v sobotu se k nám ještě připojil náš starosta Zdeněk a Janka

V Komorní opeřeNaše šestičlenná část mnichovské výpravy nemohla zahájit svůj pobyt ve Vídni jinak než klasickým vídeňským řízkem ve vyhlášené restauraci Figlmüller. Velikost servírovaných řízků nám dovolila prohlásit náš pozdní oběd zároveň i za večeři. Oficiální večerní program začal mší svatou v kostele sv. Karla Boromejského. Při bohoslužbě i během všech dalších akcí byla věnována tichá vzpomínka župnímu vzdělavateli br. Vladimíru Stejskalovi („Drobečkovi“), který program oslav z velké části připravil, ale jeho provedení se již bohužel nedožil (zemřel 14.10.2017). Páteční program byl zakončen slavnostním koncertem v Komorní opeře, kde jsme si mohli vyslechnout hudební perly jak v provedení domácích krajanských souborů (např. pěveckého sboru Lumír), tak umělců, kteří do Vídně přijeli z naší vlasti, především z blízkého moravského regionu (Symfonický orchestr Sokola Brno I., operní sólisté a další). Pestrý kulturní program zahrnoval kytarové sólo, klavírní a orchestrální skladby, lidové písně i známé árie z českých oper.

Vystoupní těch nejmenšíchVystoupní těch nejmenšíchV sobotu dopoledne se někteří z nás vypravili na české velvyslanectví, aby zde dali hlas své oblíbené politické straně při volbách do Parlamentu ČR, které ten víkend zrovna probíhaly. Na ambasádě jsme se setkali i s bývalým mnichovským sokolem Milanem, který zde nedávno nastoupil svou diplomatickou službu. Poněvadž se jak české velvyslanectví, tak i sportovní hala, v níž se odpoledne konalo veřejné vystoupení cvičebních a tanečních složek vídeňského sokolstva a dalších krajanských souborů, nacházely v blízkosti zámku Schönbrunn, vyplnili jsme mezičas procházkou v zámeckém parku a vídeňskou kávou v zámeckém altánu Gloriette. Při veřejném vystoupení ve sportovní hale jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak bohaté jsou sportovní aktivity vídeňského Sokola a jak široké spektrum věkových kategorií tyto aktivity zahrnují.

Hlavním sobotním programem se ovšem stal galavečer na vídeňské radnici. Velký slavnostní sál přivítal stovky hostů - sokolů z celého světa a členů ostatních vídeňských krajanských spolků. Pochopitelně nemohla chybět ani politická reprezentace, z níž zmiňme přinejmenším zástupce vídeňského starosty, náměstkyni českého ministra zahraničních věcí, jednoho senátora a samozřejmě i naši „nejvyšší sokolku“ sestru Hanu Moučkovou, starostku ČOS a SSS. Celý slavnostní večer byl opravdu nádherný a nezapomenutelný. Po slavnostním nástupu praporečníků a dekorování sokolských praporů pamětními stuhami se ujal slova hlavní hostitel br. Tomáš Frey-Materna, starosta Sokolské župy Rakouské. Pěvecký sbor LumírPo něm přišli na řadu se svými zdravicemi i další čestní hosté. Výborná večeře o čtyřech chodech se podávala postupně v průběhu téměř celého večera, a proto se mezi jednotlivými chody přímo nabízelo, abychom nabyté kalorie ve víru tance zase pěkně odbourali. K tanci hrál Salónní orchestr z Brna, a poněvadž se tancovalo ve Vídni, přišel na řadu vídeňský valčík častěji než při jiných tanečních zábavách. Program slavnostního večera byl zpestřen i několika kulturním vstupy – pěveckého sboru Lumír, houslového koncertního mistra Pavla Wallingera, klavíristy Jana Krále, Vlastenecké omladiny, sólisty Národního divadla v Praze Zdeňka Plecha, jehož árie Kecala z Prodané nevěsty nadchla i ty, kteří normálně operu moc nemilují, a na závěr ještě předvedli tanečníci a tanečnice v krásných lidových krojích tradiční Českou besedu.

Pěvecký sbor LumírV neděli dopoledne se sešli všichni starostové na letošní schůzi „Světového svazu sokolstva“ (SSS). Naše šestice z Mnichova mezitím zašla do Augustinerkirche na bohoslužbu spojenou s krásnou chrámovou hudbou a čas před odjezdem vlaku ještě využila na prohlídku císařské rezidence Hofburg. Mnichovská „věrná garda“ zůstala ve Vídni až do pondělí.

Na závěr bych chtěl poděkovat sokolským bratrům a sestrám z Vídně za pozvání a skvělou organizaci oslav a do dalších sokolských let bych jim chtěl popřát mnoho úspěchů, na něž by mohli být oni i jejich následníci při dalším jubileu vídeňského Sokola náležitě hrdi.

(Jaroslav Verner)

 • viden_2017_001
 • viden_2017_002
 • viden_2017_003
 • viden_2017_004
 • viden_2017_005
 • viden_2017_006
 • viden_2017_007
 • viden_2017_008
 • viden_2017_009
 • viden_2017_010
 • viden_2017_011
 • viden_2017_012
 • viden_2017_013
 • viden_2017_014
 • viden_2017_015
 • viden_2017_016
 • viden_2017_017
 • viden_2017_018
 • viden_2017_019
 • viden_2017_020
 • viden_2017_021
 • viden_2017_022
 • viden_2017_023
 • viden_2017_024
 • viden_2017_025
 • viden_2017_026
 • viden_2017_027
 • viden_2017_028
 • viden_2017_029
 • viden_2017_030
 • viden_2017_031
 • viden_2017_032
 • viden_2017_033
 • viden_2017_034
 • viden_2017_035
 • viden_2017_036
 • viden_2017_037
 • viden_2017_038
 • viden_2017_039
 • viden_2017_040
 • viden_2017_041
 • viden_2017_042
 • viden_2017_043
 • viden_2017_044
 • viden_2017_045
 • viden_2017_046
 • viden_2017_047
 • viden_2017_048
 • viden_2017_049
 • viden_2017_050
 • viden_2017_051
 • viden_2017_052
 • viden_2017_053
 • viden_2017_054
 • viden_2017_055
 • viden_2017_056
 • viden_2017_057
 • viden_2017_058
 • viden_2017_059
 • viden_2017_060
 • viden_2017_061
 • viden_2017_062
 • viden_2017_063
 • viden_2017_064
 • viden_2017_065
 • viden_2017_066
 • viden_2017_067
 • viden_2017_068
 • viden_2017_069
 • viden_2017_070
 • viden_2017_071