Před 50 lety, v sobotu 23.03.1974 se konala ustavující valná hromada naší organizace. K tomuto kulatému výročí uspořádáme v sobotu 23.03.2024 slavnostní členskou schůzi s následujícím programem.