Setkání na GK 2022

V úterý 28.06.2022 uspořádal Generální konzulát ČR v Mnichově letní setkání krajanů, na něž byli pozváni i zástupci naší sokolské jednoty. V úvodu setkání se nám představila nová generální konzulka JUDr. Ivana Červenková (na fotce uprostřed) i nová ředitelka Českého centra v Mnichově Mgr. Blanka Návratová (vlevo).