První sokolská jednota v Mnichově vznikla přetvořením československé besedy "Slovan", založené již v roce 1875, a přejmenováním na sokolskou jednotu "Slovan". Dvoudenní "Slavnost sloučení" spojená s veřejným cvičením proběhla v Mnichově ve dnech 14. a 15. srpna 1892.

Historií Sokola v Mnichově se věnuje i Jan Waldauf ve své knize Sokol - malé dějiny velké myšlenky (Nakladatelství Atelier IM Luhačovice - r. 2007):

Sokol v hlavním městě Bavorska byl založen v roce 1892. Jednota, která v prvních letech své činnosti vykazovala 70 členů, měla v roce 1913 celkem 107 členů, 84 mužů, 23 žen, 4 dorostence a 12 žáků. Cvičení jednoty se konala v prostorách restaurace „Neue Akademie“.
Po první světové válce počet členů značně klesl, cvičili jen muži a ženy a jednota se několikrát octla ve velké finanční tísni. V roce 1930 vykazovala jednota 79 členů, 58 mužů, 21 žen, dorost a žactvo jednota neměla. Situace se v polovině třicátých let poněkud zlepšila a v roce 1934 při oslavě 28. října vystoupilo opět také žactvo.
V roce 1935 uspořádala jednota hold oběma prezidentům, T. G. Masarykovi a dr. E. Benešovi, jehož se zúčastnilo přes 300 dalších krajanů. V následujícím roce ztratila jednota několik členů odstěhováním se do Československa, včetně dlouholetého starosty bratra Mančála. Tělocvičná docházka byla v té době malá, cvičení navštěvovalo průměrně 7 mužů, 9 žen, 4 dorostenci, 5 žáků, 6 žákyň.
V roce 1937 vypravila jednota skupinu dětí do Československa na prázdniny a zahájila propagaci X. všesokolského sletu v Praze, jehož se v následujícím roce zúčastnila většina členů jednoty.
V roce 1939 jednota hlásila, že pilně pokračuje ve své činnosti a že se v pravidelném cvičení počet a úroveň cvičenců opět zvyšuje, třebaže tělocvična, v níž se cvičí, příliš nevyhovuje.
Za války byla jednota rozpuštěna a po válce již do roku 1948 nebyla obnovena.

Oživení sokolské jednoty v roce 1948 nemělo dlouhého trvání a ani sokolská organizace založená v roce 1952 nepřežila více než pět let. Teprve činnost sokolské jednoty obnovené na přelomu let 1973/74 a zaregistrované i německými úřady pokračuje až do dnešních dnů. Ale to víme více než dobře, protože se na činnosti v naší jednotě TV Sokol München sami podílíme.

 

Prukaz dlouholetého starosty mnichovského Sokola Antonína Mancala

Průkaz dlouholetého starosty mnichovského Sokola Antonína Mančala