V pondělí 29. září 2014 měl náš čestný starosta Jenda Trunčík v pražském klubu sokolských seniorů zajímavou přednášku o historii mezinárodních setkání sokolů v rakouském Oetzu. Pohnutky k založení klubu sokolských seniorů a průběh této přednášky přibližuje ve svém příspěvku tajemnice župy Barákovy Lenka Brandová, která nám z pěkného setkání poslala i několik fotografií.

Přednáška v klubu sokolských seniorů

Demografické zprávy nás informují o stále se prodlužujícím věku života lidí, čehož důsledkem je i prodlužující se doba, kterou senioři prožívají v období po skončení jejich aktivní pracovní činnosti. Ani Sokol nechce zůstat stranou, a proto v roce 2012 vytvořil pod vedením VO ČOS komisi, která má za úkol mj. jednak zjistit, o jaké činnosti mohou mít sokolští senioři zájem, jednak zajistit určité programy a činnosti, které by mohla sokolským seniorům nabídnout. Tato komise vytvořila „vzorový“ klub sokolských seniorů a od letošního dubna každé poslední pondělí v měsíci v podvečer probíhají setkání sokolských seniorů se zajímavou a pestrou programovou náplní.

V pondělí 29. září se v libeňské sokolovně na půdě župy Barákovy sešel již po čtvrté pražský klub sokolských seniorů. Uskutečnili jsme besedu o založení a historii mezinárodního setkávání v Oetzu. Přednášejícím a výborným debatérem byl bratr Jenda Trunčík ze Sokola Pražského, který je zároveň členem a čestným starostou Sokola Mnichov a činovníkem Světového svazu sokolstva. Je také jedním ze zakladatelů tradice mezinárodního sokolského setkávání v Oetzu, již od roku 1974.

Na toto setkání se všichni zájemci velmi těšili, protože si oživili své vlastní vzpomínky na mnohdy opakované pobyty v Oetzu v uplynulých letech. Poutavé a zajímavé byly zejména osobní vzpomínky bratra Trunčíka a také zážitky z prvních zahajovacích setkávání před více než 40 lety. Společně s přednáškou věnovanou historii i současnosti těchto setkání, která jsou téměř pro každého, kdo je zažil, již srdeční záležitostí, proběhla i prezentace fotografií diaprojektorem, která průřezem zachytila průběh setkávání od jeho počátku. Přednášku pěkně doplnily dobové tematické dokumenty a sbírky odznaků z osobní sbírky bratra Jendy. Akce se zúčastnilo tak jako v předchozích podvečerech přes 30 bratří a sester z pražských žup, přítomni byli i zástupci župy Barákovy a dokonce nás navštívili i 2 hosté ze župy Bukovského. Velmi vydařené setkání bylo zakončeno kulturním vystoupením sestry Hany Otáhalové ze Sokola Šestajovice a sokolskou písní, s chutí zazpívanou všemi zúčastněnými.

Toto čtvrté setkání, jak na základě zájmu potvrzeného přítomnými, tak na základě vyplněných dotazníků při zahajovacím prvním setkání, nás utvrdilo v tom, že naše práce není zbytečná, naopak – je potřebná a žádaná - tento „náš sokolský klub“ sdružuje sokolské seniory se stejným zájmem, myšlenkami a jak kulturní, tak tělovýchovnou zájmovou činností. Budeme v tomto duchu rádi pokračovat.

(Lenka Brandová)