Ocenění v Senátu

Když jsme se po letošním XVI. všesokolském sletu loučili se sestrou Hanou Moučkovou, starostkou ČOS, a děkovali jí za to, jak nás, zahraniční sokolské organizace, v Praze na sletu krásně a vřele přivítala, tak nám tak trochu důvěrně sdělila, že se pro nás, zahraniční sokoly, kterých si velice váží, ještě něco chystá.

Pak přišla pozvánka na slavnostní setkání – předání ocenění zahraničním sokolským organizacím od Senátu České republiky a České obce sokolské. Toto krásné setkání se konalo dne 9. října 2018 v hlavním sále nádherného Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR v Praze.

 

Účastnily se jej sokolské organizace z celého světa - z USA, Kanady, Rakouska, Švýcarska, Německa, Francie, Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

 

Slavnostním aktem nás hudebně provázel nám velmi známý pěvecký sbor Gaudium Praha.

Předseda Senátu Milan Štěch ve svém projevu poděkoval všem zahraničním sokolům za jejich statečné a obětavé udržování sokolské myšlenky v době totality a rovněž připomněl statečnost sokolů a jejich oběti v dobách nejtěžších - za okupace a po nástupu komunistů k moci.

Sestra Hana Moučková, starostka ČOS, zase ve svém projevu zdůraznila význam zahraničních sokolů v dobách, kdy byl Sokol v Československu zakázán, a poděkovala za jejich práci a hlavně za pomoc při obnově Sokola v Československu po roce 1989.

Po slavnostních projevech byly zástupcům všech zahraničních sokolských organizací předány pamětní medaile - sletové odznaky k 100. výročí založení republiky - spolu s čestným uznáním a sokolským poděkováním, podepsaným panem Milanem Štěchem, předsedou Senátu, a sestrou Hanou Moučkovou, starostkou ČOS. Diplom má podobu uměleckého plakátu zobrazujícího zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše a „prezidenta Osvoboditele“ T. G. Masaryka. Dále jsme ještě obdrželi soubor výtvarných děl od předních českých výtvarníků, vydaný při příležitosti XVI. všesokolského sletu v roce 2018.

Za naši jednotu převzali toto ocenění náš čestný starosta Jenda Trunčík se svou manželkou Alenkou a autor tohoto článku.

Po slavnostním aktu následovala prohlídka Valdštejnského paláce a společenské setkání v přilehlých salóncích. Bylo to velmi dojemné setkání a krásné ocenění naší mnohaleté práce. Všem jsem za toto vyznamenání osobně poděkoval a slíbil, že budeme v tomto duchu v práci pro sokolské hnutí dále a intenzivně pokračovat.

 

Je to i zásluha vás všech, sestry a bratři naší jednoty TV Sokol München, za což vám všem velice děkuji!

 

Sepsal

Zdeněk Hanzl

 

  • Oceneni_Senat_2018_001
  • Oceneni_Senat_2018_002
  • Oceneni_Senat_2018_003