Nádvorí Tyršova domu

(Foto COS)

Asi všichni víte, že se v loňském roce podařilo prosadit přijetí zákona, jímž se stal Památný den sokolstva (8. říjen) i významným dnem České republiky. Proto se letos poprvé připomínalo toto památné sokolské výročí ještě slavnostněji než dříve. Za naši jednotu se oslav v Tyršově domě zúčastnili místostarosta Zdeněk Hanzl s manželkou Lenkou, čestný starosta Jenda Trunčík s chotí Alenkou a naše revizorka Jarka Unger.

Za účasti předních činitelů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, zástupců vlády a tělovýchovy a řady dalších domácích i zahraničních hostů bylo toto slavnostní setkání zahájeno hymnou České republiky. Po úvodním projevu starostky České obce sokolské Hanky Moučkové a po slavnostních projevech pozvaných hostů jsme se přemístili na nádvoří Tyršova domu, kde vzpomínková akce pokračovala kladením věnců k pamětní desce umučených a zabitých sokolů za dobu protektorátu a komunismu. Je škoda, že Zahraniční obec sokolská nezajistila také kytici za naše organizace (příště prosím nezapomenout, tento akt se bude jistě každý rok opakovat). Bylo velice dojemné, že se kladení věnců zúčastnila i pamětnice zatýkání sokolů v Praze v době nacistického řádění. Tehdy tak ztratila všechny rodinné příslušníky, kteří skončili v koncentračních táborech a po válce se již z nich nevrátili. Bylo dojemné ji vidět, jak klade kytici k pamětní desce a v očích má plno slz. Po skončení pamětního aktu nás sestra starostka pozvala do Rytířského sálu nedaleké restaurace k slavnostnímu rautu, kde jsme mohli volně diskutovat s ostatními účastníky této významné vzpomínkové akce. Byl to velice pěkný a vydařený Památný den sokolstva, který bohužel pokazilo jen deštivé počasí, ale sokolíci se deště nebojí a špatné počasí jim náladu nezkazí.

Děkujeme České obci sokolské, zvláště pak její starostce Hance Moučkové za pozvání a krásnou úvodní řeč.

Zdeněk Hanzl