Sraz ve Františkánské zahrade

Stejně jako na sletu před šesti lety nemohla ani na XVI. všesokolském sletu chybět sokolská výprava z Mnichova. Letos ji posílil i náš mnichovský farář Slávek Švehla a další hosté. Sice jsme necvičili v hromadných tělocvičných skladbách - kromě manželů Trunčíkových, kteří nacvičovali a vystupovali společně se seniory ze Sokola Pražského - ale zato jsme se víceméně aktivně zúčastnili všech důležitých akcí bohatého sletového programu.

Sletový týden začal v neděli 1. července v 10 hodin slavnostním průvodem krojovaných sokolů centrem Prahy. Sešli jsme se jako vždy ve Františkánské zahradě (úvodní fotografie) a potom jsme se odebrali na seřadiště v ulici 28. října. Spolu s ostatními zahraničními sokoly jsme tvořili čelo průvodu a celou trasu jsme hrdě kráčeli, mávajíce bavorskými praporky, za transparentem s nápisem SOKOL MNICHOV, praporem naší sokolské jednoty a německou vlajkou. Když jsme dorazili do cíle na Staroměstském náměstí, vyfotili jsme se před památníkem Jana Husa a odebrali se na společný oběd v restauraci U Rudolfina.

Sokol Mnichov v průvoduDlouho jsme však posedět nemohli, protože ve 14 hodin jsme už museli být ve svatovítské katedrále na Hradčanech, kde se konala slavnostní ekumenická bohoslužba, na jejímž průběhu se naše mnichovská výprava také aktivně podílela. Spolu s kardinálem Dukou ji totiž koncelebroval náš mnichovský farář Slávek Švehla, ministrantem, který nesl kříž, byl náš náčelník Marek Péchy, první čtení přednesl náš jednatel Jaroslav Verner a konečně Maruška Smolková a Honza Kroupa nesli za zahraniční sokoly dary k oltáři. Nedělní slavnostní program byl zakončen v Národním divadle ochotnickým představením hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v nastudování sokolských divadelních a folklórních souborů pod vedením režiséra Bohumila Gondíka. Toto vůbec první ochotnické představení na prknech naší Zlaté kapličky sklidilo zaslouženě obrovský potlesk.

V pondělí k večeru se v historickém Mramorovém sále Tyršova domu konalo zasedání Zahraniční obce sokolské, jemuž předsedal její současný starosta Zdeněk Hanzl za přítomnosti starostky ČOS a SSS Hany Moučkové. Sokol Mnichov na schůzi zastupoval Jaroslav Verner spolu s manželi Trunčíkovými a Jarkou Unger.

Úterní program byl velmi bohatý. Odpoledne navštívili někteří z nás další sokolské ochotnické představení s názvem Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, uvedeném na Nové scéně ND. Po jeho skončení jsme museli spěchat do O2 arény, kde nás večer čekalo velkolepé Sokol Gala.

Sletové dny samozřejmě vyvrcholily dvěma programy hromadných tělocvičných vystoupení na stadionu v Edenu. Večerní program ve čtvrtek 5. července byl zahájen slavnostním nástupem, českou a slovenskou hymnou, živými obrazy znázorňujícími mapu a vlajku republiky a stužkováním sokolských praporů. Sté výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků také připomínali dva jezdci na koni, kteří z obou stran doprovázeli hlavního jezdce v sokolském kroji – první z nich byl oděn do nezaměnitelného kostýmu T. G. Masaryka, druhý zase do uniformy M. R. Štefánika. Díky vstupenkám na čestnou tribunu jsme měli veškeré dění na ploše a všechny krásné tělocvičné skladby jako na dlani. Odpoledním pátečním programem, v němž navíc vystoupily i nejmenší děti, byl pak XVI. všesokolský slet slavnostně zakončen.

[Fotogalerie - slavnostní zahájení] --- [Fotogalerie - sletový týden]