Jubilant před sokolským praporem

V neděli 1. 4. 2018 se dožil devadesáti let nejstarší člen naší mnichovské sokolské jednoty Vladimír Beneš. Na Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 mu přišlo domů popřát několik sokolů a sokolek s panem farářem Švehlou (viz předešlý článek).


Větší oslava tohoto významného životního jubilea pak proběhla v sobotu 14. 4. 2018 v sále Velehradu a pořádala ji za účasti představitelů českého krajanského života v Mnichově naše sokolská jednota ve spolupráci s Českou katolickou misií v
Německu.

Po srdečném uvítání Vládi Beneše všemi zúčastněnými mu starosta Sokola Mnichov Tomáš Mrtvý poděkoval za dlouholetou práci pro naši jednotu a za příkladný vzor, kterým pro nás Vláďa je. Poté jsme mu předali krásnou kytici. Od paní Magdalény Dvořákové z Generálního konzulátu ČR v Mnichově převzal Vláďa pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Následoval společný oběd, káva a zákusek. S panem farářem Slávkem Švehlou a jeho kytarou jsme si zanotovali několik lidových písní. Po rozloučení s oslavencem jsme ještě poseděli a v přátelské atmosféře si popovídali.


„Vláďo, děkujeme za vše, děkujeme za Tvůj milý úsměv a Tvé vlídné slovo pro každého z nás.“

Marie Popeláková

[Fotogalerie]