mikulas 2014 007

Naše tradiční mikulášská zábava, kterou pořádáme každý rok společně s Českým centrem a Českou katolickou misií v Mnichově, připadla letos přímo na svátek sv. Mikuláše. A tak se v sobotu 6. prosince 2014 začaly do sálu Českého centra scházet české i slovenské děti se svými rodiči, aby se tam od 15 hodin zúčastnily tradiční mikulášské nadílky. Nejdříve měl pro ně páter Slávek Švehla, český farář v Mnichově, připraveno několik mikulášských písniček a potom již přišli hlavní protagonisté dne, na něž se všechny děti těšily, i když jejich pocity asi byly i trochu smíšené - radostné očekávání příchodu dobrosrdečného Mikuláše a obou krásných Andělů s košem plným dárků se mohlo mísit s přirozeným strachem z Čerta a jeho nevyzpytatelného chování. V kostýmu Čerta se poprvé objevil Martin Hanslík a nutno říci, že se ve své nové roli hned napoprvé výborně osvědčil a jistě budou po úspěšné premiéře následovat i zdařilé reprízy. I u Andělů došlo letos k určité obměně – po boku Veroniky Krátké zaskočila za Marii Popelákovou další naše sokolka Zuzana Škyrtová. V osobě Mikuláše k žádné změně nedošlo – stejně jako v uplynulých letech připadla hlavní role našemu sokolskému starostovi Zdeňku Hanzlovi.

 

 

Když se po odpolední nadílce pro děti sál vyprázdnil, začali jsme neprodleně s přípravami na naši mikulášskou taneční zábavu – s přestavbou sálu, výzdobou stolů a přípravou bohatého občerstvení. I přesto, že se nám podařilo vše přichystat včas, úderem 19. hodiny jsme taneční zábavu přeci jen nezahájili a raději jsme s oficiálním začátkem trochu počkali, až se sejde více hostů. Program pak zahájil Pražský Hradčanský Orchestr, který naše mikulášské zábavy hudebně doprovází již několik let, krásnou sérií instrumentálních skladeb, mezi nimiž vynikly jímavé pasáže z Vltavy a Malé noční hudby. Touto úvodní hudební sérií vytvořili muzikanti potřebné entrée, po němž stejně jako odpoledne u dětí vstoupili na scénu Mikuláš, oba Andělé a Čert. Přestože nebylo Marii Popelákové moc dobře a na odpolední nadílce se nechala v andělském rouše, jak již bylo napsáno výše, raději zaskočit, nyní přeci jen neodolala a alespoň na chvíli si připnula svá andělská křídla. Nejdříve uvítal starosta a Mikuláš v jedné osobě všechny přítomné a především čestné hosty. Pro mnohé z nich byl letošní mikulášský večer také premiérový. Poprvé se naší mikulášské zábavy zúčastnil nový ředitel Českého centra Ondřej Černý a byl z ní upřímně nadšen. Nový generální konzul ČR v Mnichově, Dr. Milan Čoupek, se omluvil, ale místo něj přišla jeho pravá ruka, nová konzulka Lydie Holinková se svým manželem. Prvním tancem bylo sólo Mikuláše s prvním Andělem a Čerta s druhým, po němž pak následovalo sólo pro čestné hosty. Po tomto oficiálním začátku byli na taneční parket pozváni již všichni přítomní. A potom se tancovalo, jedlo a pilo až do jedné hodiny po půlnoci. Kromě obvyklých tanečních přestávek pro zotavení a občerstvení muzikantů nastala v průběhu večera ještě jedna taneční přestávka programová, kdy nám kapela nečekaně zahrála několik českých koled, které jsme si všichni společně zazpívali.

Ale více než tisíc slov přiblíží nádhernou atmosféru celého sokolského večera několik desítek fotografií, jejichž výběr naleznete v naší fotogalerii.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci naší mikulášské zábavy podíleli - ať již přímým účinkováním nebo přípravou sálu nebo přichystáním výborného občerstvení nebo závěrečným úklidem. Zvláštní poděkování bych chtěl vyjádřit Českému centru za poskytnutí prostor a nutného zázemí, České katolické misii za spolupořádání i spolufinancování mikulášské nadílky pro děti a konečně Generálnímu konzulátu ČR v Mnichově za sponzorský dar v podobě dvou beček piva Budvar a jmenovitě pak Josefu Hankovi za technickou podporu s tímto darem spojenou a za jeho obětavou roli výčepního.