koledy 2014 006

Již potřetí se v době adventní stal Mnichov takřka českým městem, protože krajané v něm žijící podpořili krásnou akci Česko zpívá koledy. Stejně jako loni jsme pro společné zpívání českých koled vybrali Vánoční vesnici, což jsou vánoční trhy otevřené na nádvoří mnichovského rezidenčního zámku (“Weihnachtsdorf der Residenz”). Poněvadž jsem členem hned dvou krajanských sdružení, pozval jsem na zpívání koled jak sokolské sestry a bratry z Tělocvičné jednoty Sokol Mnichov, tak i své spolufarníky z České katolické misie. Ve středu v 18 hodin však mívá druhá skupina na mnichovském Velehradě pravidelnou českou bohoslužbu, a proto jsme vánočně vyzdobené zámecké nádvoří mohli rozezvučet zpěvem českých koled až o půl osmé. V tu dobu se k zemi začaly snášet první sněhové vločky, které - byť mokré a hned tající – také něco přikouzlily z hezké vánoční atmosféry. Samozřejmě jsme se nespokojili jen s pěti “povinnými” koledami, nýbrž podle zpěvníčku jsme přidávali další a další a se slovenskými krajany, kteří nás také přišli podpořit, jsme si dokonce zazpívali i jednu vánoční píseň slovenskou. Teprve až nepříjemně zeboucí ruce nás od koled zahnaly k blízkému stánku, kde jsme se zahřáli svařeným vínem a tím jsme tento adventní večer pěkně zakončili. Zůstala nám jen pěkná vzpomínka, a to i v podobě několika fotografií.

(Jaroslav Verner)