Mnichovští sokolové na generálním konzulátě

Na pátek 15.07.2016 pozval generální konzul Milan Čoupek zástupce krajanských spolků z celého jižního Německa na generální konzulát v Mnichově k přátelskému setkání, na němž byli hojně zastoupeni i mnichovští sokolové. Při výborném občerstvení jsme se tak mohli nejen dozvědět mnoho zajímavých informací o činnosti generálního konzulátu a připravovaných akcích Českého centra, ale v neformálních rozhovorech si vyměnit i zkušenosti z našeho krajanského života.

[Fotogalerie]