Generální konzul se sokoly a krajany

V pátek 23.06.2017 přijali zástupci krajanských spolků a vybraní jednotlivci pozvání generálního konzula v Mnichově, pana Milana Čoupka, a strávili krásné odpoledne v zajímavých rozhovorech s pracovníky generálního konzulátu i ostatními pozvanými hosty. Mohli jsme se tak nejen setkat se svými "starými známými", ale i poznat nové tváře jihoněmecké krajanské komunity a vyslechnout si i jejich zkušenosti, problémy a úspěchy. A to vše při výborném českém jídle a pítí (guláš, řízečky a koláče byly opravdu vynikající). Velký dík za toto zdařilé setkání, které se stalo pěknou tradicí mnichovského krajanského života na začátku léta, patří všem zaměstnancům generálního konzulátu a jmenovitě panu generálnímu konzulovi Čoupkovi, který se zároveň tímto přátelským setkáním s námi rozloučil, protože již příští měsíc odchází z Mnichova do Berlína.

[Fotogalerie]