V neděli 9.května byla česká mše u sv. Štěpána slavnostnější než kdy jindy. Jednak na druhou květnovou neděli připadá Den matek (každá přítomná žena v kostele dostala krásnou růžičku), jednak se každoročně v tuto dobu připomíná zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa, a proto byla tato bohoslužba věnována i všem jeho členům, žijícím i zemřelým. Po mši pokračoval slavnostní program ještě na Velehradě - na fotografii je skupina sokolů s duchovní legendou RSE, mons. Karlem Fořtem. 

Vzpomínka na členy RSE