Na začátku byla jen taková myšlenka, která vznikla v průběhu našich účastí na volejbalových turnajích v zahraničí a hlavně ve Švýcarské Basileji, kam jezdíme již pravidelně každý rok a velice rádi. Proč tedy neuspořádat také náš vlastní turnaj v Mnichově? Neměli jsme s pořádáním podobných akcí vůbec žádné zkušenosti, chyběly nám finanční prostředky, sponzoři, vybavení, řádná tělocvična a slušné ubytování pro účastníky turnaje. Měli jsme i strach, zda se náš Sokol Cup, jak jsme jej náhodně nazvali, setká s odezvou a zájmem o účast na něm, zda se přihlásí dostatek mužstev, zda vše organizačně zvládnem, no prostě na začátku byl velký otazník a my stáli před ním.

Bylo potřeba zajistit hlavně ubytování pro nejméně sto osob a to není vůbec jednoduché a hlavně ne v době Oktoberfestu. Podařilo se nám zajistit tělocvičnu od našeho spřáteleného tělovýchovného spolku SV Schwabing, kde bylo možno všechny účastníky turnaje ubytovat po dobu dvou nocí s vlastními spacáky na podlaze tělocvičny, ale na to jsou naši sportovci zvyklí. Dále bylo nutno zajistit tělocvičnu na samotné zápasy turnaje o víkendu, což není také jednoduché, ale díky městu Mnichov se nám podařilo obstarat velmi slušnou halu ve středu města a ještě velice blízko samotného Oktoberfestu. Do přípravy turnaje byla zapojena celá naše organizace, každý pomáhal a přispěl podle svých sil, schopností a možností, aby se celý turnaj vydařil a hlavně aby přilákal příští rok další zájemce.

Sokol Cupu, který se konal ve dnech 1.10 a 2.10.2005 se zúčastnilo celkem 14 evropských mužstev z Čech, Slovenska, Rakouska a Německa a byla veliká škoda, že nám na poslední chvíli odřeklo účast mužstvo ze Švýcarska. Samotný turnaj zahájil slavnostním nástupem bratr náčelník Zdeněk Hanzl, který předal slovo starostovi Sokola Mnichov Jendovi Trunčíkovi, který přivítal všechna zúčastněná mužstva a poté pozdravil náš turnaj slavnostním projevem Generální konsul České republiky v Mnichově pan Borůvka. Mužstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých bojoval první den turnaje každý s každým. Zápolení bylo povzbuzováno za velké účasti fanoušků ze všech zemí a to v mateřské češtině. Samotný turnaj vyvrcholil pak v neděli 2.října, kdy se již bojovalo o umístění družstev na turnaji a zlatým hřebem byly pak finálové zápasy o umístění na prvních místech.

Na prvním místě se umístilo mužstvo Mustangové Praha, které se střetlo ve finále s neméně dobrým mužstvem Sokol Svinov 1, které obsadilo po dramatickém boji druhé místo. O třetí místo na turnaji se svedl nelítostný boj mezi Sokolem Skalica ze Slovenska a Sokolem Jinonice 2. Slovenští volejbalisté v tuhém boji zvítězili a obsadili třetí místo. Po skončení turnaje byl proveden slavnostní nástup k vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů. Turnaj slavnostně ukončil starosta Jenda Trunčík, který poděkoval všem za vzorný průběh turnaje, za organizaci a sportovní chování všech účastníků.