V úterý 17.2.2009 večer jsme se sešli v sále Velehradu, abychom si vyslechli
zajímavou přednášku našeho bratra Antonína Hinšta na téma "UFO"
(Unidentified Flying Objects = nedefinované létající objekty).

 

 

Bratr Hinšt se tímto tématem již dlouhá léta zabývá, sám sbírá a studuje
literaturu, a tak se pokusil nás trochu do celé problematiky uvést, podat
nám časový přehled nejvýznamnějších pozorování "létajících talířů" a nastínit
obě protichůdné tendence - na jedné straně podávání přesvědčivých důkazů
o existenci mimozemských civilizací a na druhé straně snahy tuto otázku zcela
"smést se stolu".

 

Výklad se ubíral ve vážném duchu ...

 

... ale občas bylo v sále i pěkně veselo.

 

A o přestávce jsme se všichni shodli na tom, že ať je to s UFO jakkoliv,
ty párky s hořčicí a křenem jsou v každém případě výborné ...