Sokol republice - oslavy 90. výročí vzniku Československa

(Praha 17. - 19. 10. 2008)

 

V rámci oslav 90. výročí vzniku Československa pozvala Česká obec sokolská do Prahy delegáty zahraničních sokolských organizací sdružených ve Světovém svazu sokolstva (SSS). Samozřejmě se těchto třídenních oslav zúčastnili i zástupci naší jednoty TV Sokol München.

 

Pátek 17.10.2008.

V 9 hodin ráno jsme vyjeli autobusem z Prahy do Děčína. V Děčíně začal program společným obědem a procházkou do zámku, kde nás přivítal primátor města a zahájil výstavu z historie Sokola. Následovala prohlídka Tyršova rodného domku, kde jsou umístěny i exponáty ze světničky dr.Tyrše v Oetzu. Velice hezky aranžované - pokud někdy pojedete kolem, tak se tam určitě zastavte.Také prohlídka zámku a jeho zahrad je jedinečná.

Od 18 hodin probíhal již v Tyršově domě v Praze společenský večer, spojený s vernisáží výstavy „Sokol – člověk“. V předsálí výstavy jsme umístili šest panelů z historie „TV Sokol München“, které původně tvořily součást výstavy v Českém centru v Mnichově u příležitosti 35. výročí založení naší jednoty.

Setkání i kulturní program byly velice zdařilé. Pří číši vína a výborném občerstvení se rozvázaly jazyky a mezi Sokoly z Ameriky, Švýcarska, Slovenska, Rakouska, Německa, Francie, Švédska, Slovinska, Srbska i hosty z Gran Canaria se rozvinula živá zábava.

 

Sobota 18.10.2008.

V 9 hodin ráno jsme se sešli v budově Senátu ČR ve Valdštejnském paláci na konferenci „Podíl Sokola na obnovení české státnosti“. Konferenci zahájil předseda Senátu Přemysl Sobotka. K danému tématu jsme potom vyslechli velice fundované a zajímavé referáty historiků. Doufám, že vyjde sborník těchto přednášek, aby si je zájemci z řad Sokola mohli přečíst.

O přestávce jsme absolvovali prohlídku Valdštejnského paláce s odborným výkladem.

 

Odpoledne jsme v Michnově paláci zhlédli folklorní vystoupení. K večeru jsme se přepravili do sportovní haly Sparty Praha na gala večer „Takoví jsme dnes“, což bylo opravdu fascinující vystoupení sokolských cvičenců. Neuvěřitelné, co všechno Sokol mladým lidem nabízí. Také tam byli představeni členové Sokola, kteří se zúčastnili olympijských her v Pekingu. Večerní program byl zakončen zase v Tyršově domě.

 

Neděle 19.10.2008.

V 10 hodin byla v Tyršově domě zahájena schůze Rady Světového svazu sokolstva, kterou spolu s br. Bernardem řídil sekretář SSS br. Dostál.

Naši jednotu zastupoval br. Trunčík, který je nejen starostou TV Sokol München, ale zároveň i současným starostou Zahraniční obce sokolské. Z naší jednoty se jako hosté dále zúčastnili Eva a Ivan Steigerovi, Jarka Ungerová, Jarda Verner a Alena Trunčíková.

Příjemné a dobře organizované třídenní setkání završila projížďka parníkem po Vltavě se společným obědem v jeho podpalubí. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli celou plavbu kochat nádhernými pohledy na sluncem ozářenou Prahu z „vodní perspektivy“.

 

 

 

Díky ČOS a sekretariátu SSS za nezapomenutelné 3 dny!