Sokolské hnutí v Mnichově se může pochlubit více než stoletou historií, a proto se dá říci, že založením naší jednoty TV Sokol München v roce 1973 tu došlo jen k obnovení sokolské činnosti a k navázání na tuto dlouholetou tradici.

35.výročí vzniku naší sokolské jednoty jsme si připomněli 15.ledna 2008 slavnostním večerem v Českém centru. Tato společenská oslava byla zároveň i vernisáží naší výstavy, kterou jsme věnovali nejen uplynulým 35 letům činnosti naší organizace, ale i dějinám Sokola v Mnichově vůbec.

Ke slavnostnímu večeru a zahájení výstavy se vrací i následující reminiscence. 


Reminiscence

 

Oslavy 35. výročí znovuzaložení Sokola v Mnichově jsou dávno za námi a nám zůstaly vzpomínky na hezkou oslavu, pocit uspokojení z dobře udělané práce a chuť do dalších akcí. Velmi nás potěšil zájem o výstavu, a to jak ze strany oficiálních představitelů, tak lidí, kteří se na ni po dobu jejího trvání přišli do Českého centra podívat.

Zvlášť mile nás překvapil dar, který nám za ČOS a SSS předal náčelnik Miroslav Vrána. Z jeho rukou převzal náš starosta Jan Trunčík vzácnou medaili Miroslava Tyrše, vydanou v roce 1932. Asi čtyři sta kusů těchto medailí přežily válku zakopané v hluboko v zemi, aby se po roce 1990 znovu vrátily tam, kam původně patřily – do rukou České obce sokolské.

Děkujeme panu generálnímu konzulovi Borůvkovi za zahájení výstavy a přečtení zdravice, kterou nám při příležitosti našeho výročí zaslal prezident ČR V. Klaus. Náš dík patří také Českému centru pod vedením pana Stechera, za zapůjčení prostor a pomoc s organizací výstavy. Velmi nás potěšila návštěva bratra Z. Bidla z Basileje a již zmíněné delegace z Prahy.

Za nespočet hodin práce na výstavě děkujeme všem pomocníkům a především hlavním organizátorům – I. Steigerovi a J. Hofmanovi.

Naše dny už zase patří více současnosti než historii a bezděčně začínáme „sbírat materiál“ na výstavy další – po čtyřiceti či padesáti letech. A nebuďme neskromní – třeba ještě o hodně později se naši pravnuci pousmějí nad úbory či účesy mnichovských Sokolů z počátku jednadvacátého století.

[Fotogalerie]