Generální konzulát 2015

Na fotografii zleva: Ondřej Černý (ředitel Českého centra v Mnichově), Jarka Unger, Eva Steiger, Milan Čoupek (generální konzul), Peter Brod (žurnalista), Marie Popeláková, Vladimír Krňávek (konzul).


Zprávu o letošním setkání zástupců krajanských spolků s generálním konzulem ČR v Mnichově napsala naše náčelnice Eva Steiger.

Srdečné setkání s představiteli krajanské komunity na generálním konzulátu v Mnichově

Nový generální konzul ČR pan Milan Čoupek navázal na tradici každoročních jarních setkání se zástupci krajanské komunity Bavorska, založených jeho předchůdcem, generálním konzulem panem Hlobilem. Jednotu TV Sokol zastoupila revizorka Jarka Unger a náčelnice Eva Steiger. Pan generální konzul nás obeznámil s vynikajícími sousedskými vztahy Bavorska a České republiky, příznivě se vyvíjejícími především po návštěvě premiéra Petra Nečase v Mnichově v roce 2013. Blíže nás informoval i o aktivitách a plánech generálního konzulátu. Pan Ondřej Černý, ředitel Českého centra v Mnichově, přispěl s kulturními informacemi a plány své pobočky. Jako každý rok jsme pak při českém občerstvení probrali, co měl kdo na srdci - a rozloučili jsme se s třemi spolupracovníky, kteří tento rok odcházejí za jinými úkoly: s panem Krňávkem, panem Hankem a Milanem Bolečkem, členem naší sokolské jednoty.

Nového generálního konzula Milana Čoupka jsme obdarovaly starším číslem Sokolíka, ve kterém se může informovat o vzniku a historii sokolských jednot v Německu a především v Mnichově, o našem působení i pravidelném provozu pilně navštěvované tělocvičny, o námi pořádaných mezinárodních volejbalových turnajích, kulturních akcích a neposledně i o pracovních úspěších a vyznamenáních našich členů jak v České republice, tak v Německé spolkové republice.