generalni konzul 2010 005

Účastníci setkání (zleva):

  • Jana Hutníková, zapisovatelka
  • Zdeněk Hanzl, starosta
  • Jarka Unger, revizorka
  • Josef Hlobil, generální konzul
  • Jiří Hofman, jednatel
  • Jaroslav Verner, pokladník
  • Eva Steiger, náčelnice
  • Ivan Steiger, vzdělavatel

V úterý 20.dubna 2010 se nově zvolený výbor naší sokolské jednoty vypravil na Generální konzulát ČR v Mnichově, kde jej přijal generální konzul Josef Hlobil. Cílem setkání bylo vzájemné představení a seznámení nového generálního konzula s činností mnichovského Sokola. V příjemné a neformální diskusi, trvající půl druhé hodiny, se hovořilo o historii naší organizace, o jejím charakteru v době totality a nyní, o generačních odlišnostech a osobních zkušenostech dlouholetých členů, o problémech i úspěších a samozřejmě i o proběhlých a plánovaných akcích. Často se však hovor stočil i na obecnější politická, kulturní a společenská témata. Na závěr jsme se shodli, že mnichovský Sokol má co nabídnout i mladé generaci Čechů a Slováků studujících nebo pracujících v bavorské metropoli, a přestože pobyt některých z nich je jen časově omezený, vidíme budoucnost TV Sokol München i po odchodu zakladatelské generace celkem nadějně.

Ivan Steiger věnoval panu generálnímu konzulovi jednu ze svých krásných knih, dále jsme mu předali vytištěné pozvánky na sokolské setkání v tyrolském Oetzu, které letos organizujeme, a nakonec jsme se po sokolsku rozloučili se sborovým "NAZDAR!"

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat panu generálnímu konzulovi Hlobilovi za pozvání a vlídné přijetí a těšíme se na další spolupráci.

[Fotogalerie]