Páter Slávek se sokolskými gratulanty

I mnichovští sokolíci se těší z desetiletého jubilea působení našeho pana faráře Slávka v našich duších.

Přejeme mu, ať se mu vede i nadále zneklidňovat a vířit spirit našich řad, posilovat naši Víru a sloužit Pánu Bohu.

Připíjíme mu bratrsky na zdraví pivem z papežova rodiště.