Přednáška pana Bernarda o počátcích Sokola

Ve středu 17.ledna 2007 spěchalo do Českého centra určitě více mnichovských Sokolů, než bývá na zde pořádané akce zvykem. Nebylo divu, protože ten večer byl věnován zajímavé přednášce o počátcích sokolského hnutí s názvem „Auf den Spuren der Sokols“. Vedl ji pan Serge Bernard, Francouz žijící v Mnichově a jinak nadšený sběratel starých pohledů a plakátů právě se sokolskou tématikou. Svůj proslov měl sice ve své mateřštině, ale po jednotlivých pasážích byl vždy přečten i německý překlad příslušného textu. K obrazové dokumentaci přednášené látky si pan Bernard připravil celou řadu diapozitivů s dobovými fotografiemi, doplňujícími ukázkami a úryvky z příslušné literatury. Nutno říci, že svůj výklad vzal náš přednášející pěkně ze široka a začal téměř od „Adama“, tedy v tomto případě od stěhování národů v prvních stoletích našeho letopočtu. Tuto úvodní část přednášky, než se tokem času dostal až do století devatenáctého, kdy byl Sokol založen, pociťovali někteří z nás jako zbytečně dlouhou a ani s předkládaným pojetím historie jsme se nemohli všichni úplně ztotožnit.

Nicméně ti z nás, kteří nebyli teoretickým výkladem první části moc unaveni a byli nadále schopni pozorně sledovat i část druhou, věnovanou vlastnímu založení Sokola v roce 1862, pak byli za svou trpělivost odměněni bohatým přehledem velmi zajímavých faktů vztahujících se ke vzniku sokolské myšlenky a k její rychlé expanzi (i přes materiální těžkosti prvních organizací) nejen do všech koutů zemí Koruny české, ale záhy i do vzdáleného zahraničí. Největší pozornost byla samozřejmě věnována oběma zakladatelům Sokola, Miroslavu Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi, i jejich pohnutým životním osudům. Skoro jsme se museli chvílemi trochu stydět, že „cizinec“ toho ví o naší organizaci a jejích zakladatelích mnohem více než my sami. Na závěr přednášky jsme se přes historii jednotlivých sokolských sletů svižně přenesli až do současnosti. Poslední částí této velice zajímavé akce, pořádané pod patronátem generálního konzula ČR v Mnichově, pana Karla Borůvky, a ředitele Českeho centra, pana Davida Štechera, byla volná diskuse s pane Bernardem i s ostatními účastníky, která ve spojení s malým občerstvením přispěla k příjemnému vyznění celého večera.