Slunečná jarní sobota 9.dubna 2011 byla opravdu nabita společenskými a kulturními událostmi. Dopoledne pořádala česká misijní rada farní výlet do Freisingu na velmi pěknou výstavu o andělích s názvem "Mezi nebem a zemí". Po společném obědě se však musela část účastníků (včetně autora tohoto příspěvku) rychle vydat na zpáteční cestu do Mnichova, aby do půl třetí dorazila na Generální konzulát ČR, kde se to odpoledne konalo setkání představitelů krajanských sdružení v Mnichově se vzácnou delegací z Prahy vedenou senátorem PhDr. Tomášem Grulichem, předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, a Stanislavem Kázeckým, zmocněncem na Ministerstvu zahraničních věcí pro Čechy žijící v zahraničí.

Při představování činnosti krajanských spolků i následných neformálních rozhovorech s oběma politiky nemohli samozřejmě chybět ani zástupci výboru naší mnichovské sokolské organizace.

delegace na konzulate 008

Senátor PhDr. Tomáš Grulich a zástupci TV Sokol München (zleva): Jarka Unger (revizorka), Zdeněk Hanzl (starosta), Jana Hutníková (zapisovatelka), Jaroslav Verner (jednatel a pokladník).

[Dalši fotografie]

__________________________

Večer se většina účastníků přemístila do Českého centra, aby si poslechla nezapomenutelné písničky Karla Kryla v podání Lubora Hraníka a jeho přátel [pozvánka]. Myslím si, že se tento hudební večer, který spolupořádala naše sokolská jednota, vydařil, o čemž svědčí i fakt, že si ty nejznámější Krylovy písničky zpívali s Luborem i mnozí posluchači. Škoda jen, že díky problémům v ozvučení nebylo zpívaným textům vzadu v sále vždycky dobře rozumět.

kryl 008

Lubor Hraník zpívá písničky Karla Kryla

 

[Dalši fotografie]