Mikulášská nadílka pro děti a mikulášská taneční zábava pro dospělé se staly neodmyslitelnou součástí našeho sokolského roku a vhodnou příležitostí se v předvánočním čase setkat jinak a jinde než při sportu v tělocvičně. Poněvadž se obě naše mikulášské akce staly opravdovou tradicí, navazujeme v nich na to, co se v minulých letech osvědčilo, a tudíž probíhají v podobném duchu a mnohé z toho, co bylo na tomto místě o nich napsáno, by se dalo bez velkých změn použít i letos. Přesto se letošní ročník, který připadl na sobotu 5.12.2009, vyznačoval oproti tomu loňskému několika změnami:

  • Odpolední mikulášská nadílka pro děti se zase vrátila do Českého centra a kromě Sokola, Českého centra a České katolické misie se na ní velkou měrou podílela i Česká škola bez hranic.
  • Večerní taneční zábavy se poprvé zúčastnila nová ředitelka Českého centra, paní Zuzana Jürgens.
  • Poněvadž jsem o Mikuláši referoval již tři roky po sobě, hrozilo určité vyschnutí inspirace, a proto jsem kromě tohoto úvodu přenechal sepsání letošního článku neopotřebovaným spisovatelským brkům - své dojmy z odpolední nadílky božsky zaznamenal samotný Anděl (Martina Korcánová) a večerní zábavu se nám tentokrát pokusil přiblížit jeden pozorovatel z venku …

 


 

Mikulášská nadílka

 

Doslova dětí jako smetí se 5. prosince sešlo v Českém centru. Od těch úplně malinkých po školáky. Některé přišly s rodiči, jiné se svými učitelkami z české školy a všechny se nemohly dočkat, až dorazí Mikuláš.
Děti měly připravený program, pan farář přinesl kytaru a zpěvem s celým sálem pomohl zvládnout dětské napětí.
Mikuláš rozdal balíčky, pochválil a kde bylo třeba, dokonce zlehka pokáral. Sokolský Mikuláš má už tradici a těší se u dětí velké oblibě. Obzvlášť poté, co s sebou jednou přivedl Čerta, jsou děti vždy, když ho vidí přicházet pouze v doprovodu neškodného Anděla, velmi šťastné...

Celou akci pozorně sledoval, velmi si jí užíval a posléze zaznamenal: Anděl

 


 

 

 Mikulášská zábava  

 

Mikuláš - co to je za pojem? 

  • Odborník okamžitě ví, přeci sv. Mikuláš biskup z Myry v Lykii, který proslul štědrostí k potřebným.

  • Tvrdě zaneprázdněný človíček také ví. Zase budou běhat po městě otravové v převleku.

  • Námořníci, obchodníci, právníci či studenti, ti také ví, aha, náš patron.

  • Rodičové jsou také znalí. Bodejď ne, už dobře 14 dní před 6. prosincem svoje nezbedné dětičky straší čertem a v duchu si myslí, že by nebylo od věci, kdyby si alespon na týden čertík nezvedené dítko vypůjčil.

  • A dětičky? Ty už zase pro změnu 14 dní před oním datem přemýšlí, co dobrého bude v nadílce. Některé ji dostanou do punčochy nebo do boty, některé ji mají za oknem, no a některé si ji hrdinně vyzvednou přímo od Mikuláše.

  • A Sokolové v Mnichově? Tak ti si uspořádali 5.12.2009 Mikulášskou zábavu. A bylo prima. Důkaz v podobě fotogalerie na webových stránkách nejde zpochybnit. A kdyby někdo nevěřil? Nejde to! 

 

Sám Mikuláš byl přistižen, jak svírá v objetí nejednu tanečnici. Výborná kapela Combo 78 z Memmingenu, které má v repertoáru písničky české i světové tvorby, získala na ten večer na chvilku novou zpěvačku. Ani pan farář se nedal zahanbit a české i moravské písničky v jeho podání musely potěšit i ty, kteří tvrdí, že nevědí, co to je hudební sluch. A Jarda Verner lákal zimu na poetické básně. No a to bychom nepocházeli ze zemí slovanských, aby nechyběly dobroty, na které jsme zvyklí.

A tak si ten večer užívali nejen dlouhodobí členové Sokola a jejich přátelé, ale i nová mladá generace Sokola, která byla také zastoupena. Někteří se zúčastnili poprvé, ale protože veselá taneční zábava vydržela až do jedné hodiny v noci, určitě tady nebyli naposledy.

Saxofonové sólo