Náměstí sv. Petra

Do "věčného města" se vydala velká výprava mnichovských sokolů již v únoru 2007. Poněvadž se všem zájezd velmi líbil a náš starosta Jenda Trunčík tam tehdy pěkně oslavil své životní jubileum, rozhodli jsme se sokolský výlet do Říma po deseti letech zopakovat, a to samozřejmě nejen proto, abychom společně oslavili další kulaté narozeniny našeho čestného starosty. Výprava sokolů nebyla letos tak početná, ale přesto stejně bohatá na zážitky. O některé z nich se s námi podělil Vašek Jirousek, který se zúčastnil se svou ženou Marií obou římských cest a na té letošní jsme s nimi dodatečně oslavili i jejich zlatou svatbu.

Ranní bohoslužba ve sv. Petru

Prvně jsme se sešli, větší skupina, v úterý 21. 3. 2017 v jídelně římského Velehradu ke společné snídani. Naše exkurze pod vedením pana faráře Švehly začala návštěvou chrámu sv. Petra a prohlídkou Kolosea. Na celý náš pobyt jsme si koupili týdenní jízdenku na městskou dopravu, najezdili jsme a nachodili hodně kilometrů. Řím má tolik památek a krásných kostelů, v nichž jsou umístěna díla největších umělců.

Největším duchovním zážitkem byla středeční generální audience u papeže na Svatopetrském náměstí. Pocit blaženosti však u mě vyvolala ranní mše v chrámu sv. Petra u oltáře sv. Václava, kterou sloužil páter Švehla. To, že Češi mají vlastní oltář v chrámu sv. Petra, zařídil již císař Karel IV. Nad oltářem visí obraz sv. Václava a po obou stranách jej doprovázejí obrazy sv. Cyrila a Metoděje. Tento oltář se nachází na konci pravé lodi chrámu.

Zmrzlina na Španělských schodech

Větší část naší skupiny byla v Římě již před deseti lety. Tenkrát jsme seděli na Španělských schodech a lízali zmrzlinu. Tento zážitek jsme si chtěli zopakovat i letos. K tomu účelu jsme si koupili nejdražší zmrzlinu mého života (jeden kornoutek stál 10 euro), sedli jsme si a prožívali kouzlo okamžiku. V tom se nade mnou objevil malý, vzteklý policista a řval na mě, že musím jít s ním, že se na schodech nesmí nic konzumovat a že mě zavře. Tu povstal dobrý kamarád a řekl, že on také lízal zmrzlinu, a tak si nás odvedl oba. Dole u policejního auta stála dobrá šéfová, ta poslala svého příliš horlivého podřízeného jinam a nám s omluvou vrátila doklady a propustila nás.

Večer jsme pak za městem ve Frascati oslavovali osmdesáté narozeniny Jendy Trunčíka a dodatečně i naši „zlatou svatbu“ - při výborném místním vínu a za zpěvu lidových písniček.

Poutní dům Velehrad je nyní zrenovovaný, velice hezký, má ložnice s koupelnou a WC. Pokoje mají vlastní klimatizaci a nově vybavený interiér. Pod vedením pátera Pavla je dům oázou spokojenosti a duchovní jistoty.

Největší dík patří našemu panu faráři Švehlovi, který nám dělal výborného průvodce po všech památkách i kostelech. Bez jeho vědomostí a organizačních schopností by náš pobyt v Římě nebyl tak úspěšný.

Václav Jirousek

[Fotogalerie]